คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่105/2564 เรื่อง แต่งตั้งครูผู้ควบคุมนักเรียนเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563 และมอบหมายให้เดินทางไปราชการ ครูกุลธิดา  • Version
  • Download 0
  • File Size 400.89 KB
  • File Count 1
  • Create Date 15 June 2021
  • Last Updated 15 June 2021
  Previous articleคำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่104/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ “จัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)”
  Next articleคำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่106/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสอบคัดเลือกนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 (แก้ไขเพิ่มเติม) ผอ.สมเพชร