คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่107/2564 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการในการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนศูนย์โอลิมปิกวิชาการ ปีการศึกษา 2563 สนามสอบ โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน ผอ.สมเพชร  • Version
  • Download 0
  • File Size 798.42 KB
  • File Count 1
  • Create Date 15 June 2021
  • Last Updated 15 June 2021
  Previous articleคำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่106/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสอบคัดเลือกนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 (แก้ไขเพิ่มเติม) ผอ.สมเพชร
  Next articleคำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่108/2564 เรื่อง แต่งตั้งครูประจำชั้น ประจำปีการศึกษา 2564 (แก้ไข/เพิ่มเติม)