คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 258/2563 เรื่อง มอยหมายให้เดินทางไปราชการ อ.ดรุณี  • Version
  • Download 0
  • File Size 966.60 KB
  • File Count 1
  • Create Date 14 January 2021
  • Last Updated 14 January 2021
  Previous articleคำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 257/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน
  Next articleคำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 259/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ