คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 268/2563 เรื่อง แต่งตั้งครูประจำชั้น ประจำปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)  • Version
  • Download 1
  • File Size 372.07 KB
  • File Count 1
  • Create Date 14 January 2021
  • Last Updated 14 January 2021
  Previous articleคำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 267/2563 เรื่อง แต่งตั้งลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ (กลางคืน) ประจำสถานที่ราชการ
  Next articleคำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 269/2563 เรื่อง แต่งตั้งครูเวรประจำวัน (แก้ไข/เพ่ิมเติม)