คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 289/2563 เรื่อง เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ  • Version
  • Download 0
  • File Size 331.93 KB
  • File Count 1
  • Create Date 14 January 2021
  • Last Updated 14 January 2021
  Previous articleคำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 288/2563 เรื่อง มอบหมายให้เดินทางไปราชการ
  Next articleคำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 290/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสภาพรถโดยสารรับจ้าง