คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 297/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการวันหยุดราชการและผู้ตรวจเวร เดือนพฤศจิกายน 2563  • Version
  • Download 2
  • File Size 1.16 MB
  • File Count 1
  • Create Date 14 January 2021
  • Last Updated 14 January 2021
  Previous articleคำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 296/2563 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการหญิงปฎิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการวันหยุดราชการและผู้ตรวจเวรกลางวัน เดือน พฤศจิกายน 2563
  Next articleคำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 298/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการวันหยุดราชการ(เพิ่มเติม)