คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 299/2563 เรื่อง มอบหมายให้เดินทางไปราชการ อ.สุธิดา  • Version
  • Download 0
  • File Size 331.37 KB
  • File Count 1
  • Create Date 14 January 2021
  • Last Updated 14 January 2021
  Previous articleคำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 298/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการวันหยุดราชการ(เพิ่มเติม)
  Next articleคำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 300/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการครูในสถานศึกษาไปราชการ อ.กฤติยา