วันจันทร์, มีนาคม 1, 2021
แท็ก ห้องเรียนพิเศษ

Tag: ห้องเรียนพิเศษ

ประกาศ สมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมและห้องเรียนพิเศษอื่นๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2564

โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมและห้องเรียนพิเศษอื่นๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2564   ☑️ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 3 ห้องเรียน รับจำนวน 108 คน รายละเอียด http://bit.ly/3d5K64h ☑️ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 3 ห้องเรียน...

Most Read