Saturday, April 13, 2024
spot_img
Homeเกี่ยวกับโรงเรียนคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา

คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา

-

| คณะผู้บริหาร |

นางธิดา เสมอใจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีน่าน

ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีน่าน ระดับ คศ.3 วิทยะฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

ที่อยู่ปัจจุบัน 226/24 ถนนมะโน ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000 

 

0871803731
นางกฤติยา ไชยเรียน
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีน่าน ระดับ คศ.3 วิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ 126 หมู่ที่ 7 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55110

หมายเลขโทรศัพท์ 0844830216

0844830216
นายชัชวาลย์ ชุ่มวงค์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีน่านระดับ คศ.3 วิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ 30 ถนนเปรมปรีดา ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000

หมายเลขโทรศัพท์ 083-359-5977

0833595977
นางดรุณี ดีปินตา
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีน่าน ระดับ คศ.3 วิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ 65 หมู่ 4 ตำบลริม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140

หมายเลขโทรศัพท์ 04-436-10707

0443610707
นางสาวภิญญดา คำอ้ายล้าน
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณ

รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีน่าน ระดับ คศ.3 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ที่อยู่ปัจจุบัน หมู่บ้านน่านเจ้า เลขที่ 446 หมู่ 4 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000

หมายเลขโทรศัพท์ 06-6193-5362

0661935362

 

| คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา แบ่งตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และกลุ่มงาน |

Admin
Admin
ผู้จัดการเนื้อหาในเว็บไซต์โดยรวม หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาบทความหรือเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ webadmin@srinan.ac.th