Monday, December 5, 2022
spot_img
Homeเกี่ยวกับโรงเรียนคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา

คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา

-

| คณะผู้บริหาร |

นายไตรพฤก ผางาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีน่าน

ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีน่าน ระดับ คศ.3 วิทยะฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

นางกฤติยา ไชยเรียน
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีน่าน ระดับ คศ.3 วิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ 126 หมู่ที่ 7 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55110

0844830216
นายชัชวาลย์ ชุ่มวงค์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีน่านระดับ คศ.3 วิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ 30 ถนนเปรมปรีดา ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000

0833595977
นางดรุณี ดีปินตา
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีน่าน ระดับ คศ.3 วิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ 65 หมู่ 4 ตำบลริม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140

0443610707
นางสาวภิญญดา คำอ้ายล้าน
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณ

รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีน่าน ระดับ คศ.3 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ที่อยู่ปัจจุบัน หมู่บ้านน่านเจ้า เลขที่ 446 หมู่ 4 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000

0661935362

 

| คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา แบ่งตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และกลุ่มงาน |

Admin
Admin
ผู้จัดการเนื้อหาในเว็บไซต์โดยรวม หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาบทความหรือเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ webadmin@srinan.ac.th