ประกาศ เรื่อง การประมูลการจำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่มในโรงเรียนสตรีศรีน่าน ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศโรงเรียนสตรีศรีน่าน เรื่อง การประมูลการจำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่มในโรงเรียนสตรีศรีน่าน ประจำปีการศึกษา 2565

อ่านรายละเอียดที่นี่

Previous articleขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล เหรียญทอง Fight of Hydraulic Arm ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในงานประชุมเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนโรงเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ
Next articleผลการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564