ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประมูลการจำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่มในโรงเรียนสตรีศรีน่าน ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศโรงเรียนสตรีศรีน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประมูลการจำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่มในโรงเรียนสตรีศรีน่าน ประจำปีการศึกษา 2565

ตามประกาศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน เรื่อง การประมูลการจำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่มในโรงเรียนสตรีศรีน่าน ประจำปีการศึกษา 2564 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 โดยดำเนินการพิจารณาและคัดเลือกผู้ชนะการจำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่มในโรงเรียนสตรีศรีน่าน ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการอาหาร 2 (ห้องคหกรรม) โรงเรียนสตรีศรีน่าน

ดังนั้น จึงขอประกาศผู้ชนะการประมูลการจำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่มในโรงเรียนสตรีศรีน่านประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อดำเนินการจัดทำสัญญาฯ ในวันที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องพัสดุกลาง ชั้น 2 อาคารสุริยานสรณ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน

Previous articleขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Next articleประกาศรางวัล กิจกรรม 1 ห้องเรียน 1 โครงงาน ปีการศึกษา 2564