ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูพัณณิตา พิมพ์มาศ ที่ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)

โรงเรียนสตรีศรีน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูพัณณิตา พิมพ์มาศ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) รองชนะเลิศเหรียญทอง ระดับชาติ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ด้านบริหารจัดการ

Previous articleขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันคิดเลขเร็วด้วยเวทคณิต
Next articleประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ ครูผู้สอน