ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวศุภพร สวนกัน ม.6.3 (IEP) ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปีกวิชาการค่าย 2 สาขาวิทยาศาสตร์ โลกและอวกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โรงเรียนสตรีศรีน่าน ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวศุภพร สวนกัน ม.6.3 (IEP) ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปีกวิชาการค่าย 2 สาขาวิทยาศาสตร์ โลกและอวกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

Previous articleประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ ครูผู้สอน
Next articleประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์