ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 

ตามประกาศโรงเรียนสตรีศรีน่าน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ บัดนี้การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ได้สิ้นสุดแล้ว

จึงประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์1/2565

Previous articleขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง ในการแข่งขันทางวิชาการนานาชาติ วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี พ.ศ. 2565 รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา
Next articleกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2565