ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

ด้วยโรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่านมีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน ๑ อัตรา จึงขอประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ / ๒๕๖๕

Previous articleขอแสดงความยินดีกับ นายปุญญพัฒน์ จันทร์กระจ่าง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.1 ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน และคะแนนรวมสูงสุดของภาคเหนือ ในการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18
Next articleประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ