การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา วันที่ 5 สิงหาคม 2565 ณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน

การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา วันที่ 5 สิงหาคม 2565 ณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพ และผลงานรวมทั้งส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนได้พัฒนาต่อยอดนวัตกรรมทางการศึกษาอย่างหลากหลาย และคัดเลือกเป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันในงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ปีการศึกษา 2565

โดยสถานที่การจัดการแข่งขัน ณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน มีการแข่งขันในกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 11 รายการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 16 รายการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 2 รายการ และงานแนะแนว 1 รายการ รูปกิจกรรมเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/MBvsr31AtsFojiyu8

 

Previous articleขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันรายการแข่งขัน เม็กซ์พลอยส์ เอ็ดดูเคชั่นนอล สปอร์ต ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ ชิงแชมป์ภาคเหนือ ประจำปี 2565
Next articleขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 พัทลุงเกมส์