กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญชวนนักเรียนร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565 Strisrinan Science Week 2022

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญชวนนักเรียนร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565 Strisrinan Science Week 2022

พบกันนิทรรศการวิทยาศาสตร์ การประกวดแข่งขันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้หัวข้อ“จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถี NEW NORMAL” เปิดรับสมัครและส่งผลงาน ระหว่างวันที่ 15 – 24 สิงหาคม 2565 ติดตามรายละเอียดการสมัครเพิ่มเติมจาก QR CODE รับสมัครการแข่งขันแต่ละรายการ กิจกรรมจัดในวันที่ 25 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคารศิษยาร่วมใจ

โดยมีกิจกรรมดังนี้ (สามารถกดสมัครได้ผ่านลิงค์)

 1. การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเภทเดี่ยว ม.ต้น รับสมัคร 15 – 17 สิงหาคม 2565 ทดสอบวันที่ 22 สิงหาคม 2565
 2. การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเภทเดี่ยว ม.ปลาย (แผนการเรียนวิทย์-คณิต) รับสมัคร 15 – 17 สิงหาคม 2565 ทดสอบวันที่ 22 สิงหาคม 2565
 3. การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเภทเดี่ยว ม.ปลาย (แผนการเรียนศิลป์) รับสมัคร 15 – 17 สิงหาคม 2565 ทดสอบวันที่ 22 สิงหาคม 2565
 4. การประกวดร้องเพลงและประกวด Cover dance รับสมัคร 15 – 22 สิงหาคม 2565 แข่งขันวันที่ 25 สิงหาคม 2565   ร้องเพลง | Cover Dance
 5. การประกวดสิ่งประดิษฐ์แนวคิด DIY ระดับ ม.ปลาย รับสมัคร 15 – 23 สิงหาคม 2565 ประกาศผลวันที่ 25 สิงหาคม 2565
 6. การแข่งขันหุ่นยนต์ Hydraulic รับสมัคร 15 – 23 สิงหาคม 2565 ประกาศผลวันที่ 25 สิงหาคม 2565
 7. การแข่งขัน Tiktok share for science week รับสมัคร 15 – 24 สิงหาคม 2565 ประกาศผลวันที่ 25 สิงหาคม 2565
 8. การประกวดเรียงความวันวิทยาศาสตร์ในหัวข้อ “วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม BCG เพื่อน่านที่ยั่งยืน” ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย รับสมัคร 15 – 23 สิงหาคม 2565 ประกาศผลวันที่ 25 สิงหาคม 2565
 9. การแข่งขัน ” Extreme วิทย์” เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565 รับสมัคร 15 – 23 สิงหาคม 2565 แข่งขันวันที่ 25 สิงหาคม 2565
 10. การแข่งขัน Arena of Valor Science week 2022 รับสมัคร 15 – 22 สิงหาคม 2565 แข่งขันวันที่ 25 สิงหาคม 2565
 11. การประกวดวาดภาพระบายสีด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.ต้น ม.ปลาย ในหัวข้อ “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก้าวไกล ปลอดภัยจาก Covid-19 รับสมัครพร้อมส่งผลงาน15 –23 สิงหาคม2565 ประกาศผลวันที่ 25 สิงหาคม 2565
 12. การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษ การประกวดภาพถ่ายจากมือถือโดยใช้ CU Smart Lens ในหัวข้อ “miracle of science”

นอกจากนี้ในวันที่ 25 สิงหาคม 2565 บริเวณ ชั้น 1 อาคารศิษยาร่วมใจ มีนิทรรศการและการแข่งขันดังนี้
– การแสดง Science Show
– การจัดนิทรรศการบิงโกวิทยาศาสตร์
– การจัดนิทรรศการ SN Planetarium (ท้องฟ้าจำลอง)
– การจัดนิทรรศการ ห้องเรียนทดลองแสงสี
– การจัดนิทรรศการ Easy Science Experiments
– การจัดนิทรรศการ โยนห่วงโยนใจ
– การจัดนิทรรศการ ผลงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
– การจัดนิทรรศการอาหารปลอดภัย

รูปภาพขนาดใหญ่ คลิกที่นี


 

…ประกาศผลการแข่งขันทุกรายการ…

 


 

Previous articleขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ การนำเวทคณิตสู่ชั้นเรียน รายการแข่งขันเวทคณิตรอบพิเศษ (รูปแบบออนไลน์) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565
Next articleขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในรายการแข่งขัน คิดเลขเร็ว เอแม็ท และซูโดกุ บุรีรัมย์ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2565 ชิงด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ