ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนที่ได้รับรางวัล ในงานนวัตกรรมสะเต็มศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งชาติ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 22-23 กันยายน 2565 ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนสตรีศรีน่าน ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนที่ได้รับรางวัล ในงานนวัตกรรมสะเต็มศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งชาติ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 22-23 กันยายน 2565 ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

Previous articleกิจกรรมทำบุญเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565
Next articleจดหมายข่าว ฉบับที่ 1 วันพุธ ที่ 9 พฤศจิกายน 2565