ประชาสัมพันธ์ นักเรียนโรงเรียนสตรีศรีน่านทุกคนที่สนใจสมัครชิงทุนไปเรียนที่ประเทศอังกฤษ

ประชาสัมพันธ์ นักเรียนโรงเรียนสตรีศรีน่านทุกคนที่สนใจสมัครชิงทุนไปเรียนที่ประเทศอังกฤษ สนใจติดต่อที่ครูปิยะฉัตรหรือครูภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) ทุกท่าน ที่ห้องพักครูภาษาต่างประเทศ หรือโทรฯ 0819608755
รายละเอียดเพิ่มเติม

Previous articleจดหมายข่าว ฉบับที่ 8 วันเสาร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2565
Next articleจดหมายข่าว ฉบับที่ 9 วันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน 2565