ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่การเงิน 1 อัตรา , เจ้าหน้าที่งานปกครอง จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่การเงิน 1 อัตรา , เจ้าหน้าที่งานปกครอง จำนวน 1 อัตรา เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 9 ธันวาคม 2565 เว้นวันหยุดราชการ สมัครด้วยตนเอง ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนสตรีศรีน่าน

 

Previous articleขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2 ปีการศึกษา 2565 ศูนย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Next articleจดหมายข่าว ฉบับที่ 14 วันพุธ ที่ 30 พฤศจิกายน 2565