กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ ประจำปี 2565

วันพฤหัสบดี ที่ 29 ธันวาคม 2565 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการทุกกลุ่มงาน คณะครู บุคคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนสตรีศรีน่าน ร่วมจัดกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ ประจำปี 2565 ณ บริเวณหน้าเสาธง และ เปลี่ยนผ้าสไบห่มองค์พระพุทธรูปประจำโรงเรียน พิธีเลี้ยงเจ้าที่ประจำปี 2565 ณ บริเวณศาลเจ้าที่ หลังอาคารฉลองรัตน์
Previous articleกิจกรรมส่งเสริมทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
Next articleขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬา