นักเรียนเข้าร่วมการแสดง ในชื่อชุด “มนต์เสน่ห์ นาฏยศิลป์ แผ่นดินน่าน” ในงานแถลงข่าวและประชุมชี้แจง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70

ผู้อำนวยการไตรพฤก ผางาม ครูสุธิดา อธิกูล และครูปรียาพรรณ พรมเพ็ง นำนักเรียนเข้าร่วมการแสดง ในชื่อชุด “มนต์เสน่ห์ นาฏยศิลป์ แผ่นดินน่าน” ในงานแถลงข่าวและประชุมชี้แจง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน ปีการศึกษา 2565 ณ โรงแรมเทวราช จังหวัดน่าน ในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566

Previous articleกิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2565
Next articleจดหมายข่าว ฉบับที่ 30 วันพุธ ที่ 18 มกราคม 2566