ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกความสามารถพิเศษและเงื่อนไขพิเศษเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ประกาศโรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกความสามารถพิเศษและเงื่อนไขพิเศษเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566
…………………………………………………..
ตามที่ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยรับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษและเงื่อนไขพิเศษ ในวันที่ 11 – 12 มีนาคม 2566 เรียบร้อยแล้วนั้น

โรงเรียนสตรีศรีน่าน จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกความสามารถพิเศษและเงื่อนไขพิเศษโดยให้นักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกความสามารถพิเศษ ดังมีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้มารายงานตัวและทดสอบภาคปฏิบัติและสัมภาษณ์ ในวันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 8.30 น. ณ บริเวณใต้อาคาร 6 อาคารศิษยาร่วมใจ
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน รายชื่อและรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี

ดาวน์โหลดเอกสาร

Previous articleจดหมายข่าว ฉบับที่ 42 วันพฤหัสบดี ที่ 2 มีนาคม 2566
Next articleประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษและเงื่อนไขพิเศษ เพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566