กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 6-7 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมศรีเพชรพิกุล โรงเรียนสตรีศรีน่าน

Previous articleอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2565 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ TCAS รอบที่ 2 โควตา ปีการศึกษา 2566 จำนวน 93 คน
Next articleขอแสดงความยินดีกับ นายเจษฎากร มะโน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ได้รับรางวัล อันดับที่ 3 การแข่งขันคำคม เกมต่ออักษรภาษาไทย รุ่นมัธยมศึกษาตอนปลาย