จดหมายข่าว ฉบับที่ 50 วันจันทร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2566

Previous articleขอแสดงความยินดีกับ นายภูริวัจน์ ไชยดิลกอนันต์ (ฟูจิ) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.1 ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่นอายุ 15-17 ปี น้ำหนักไม่เกิน 48 กก.
Next articleการเก็บเงินบำรุงการศึกษาและระดมทรัพยากรการศึกษาวิธีการชำระเงิน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566