กิจกรรมทำบุญตักบาตร วันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

กิจกรรมทำบุญตักบาตร วันเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 ณ ใต้อาคารศิษยาร่วมใจ โรงเรียนสตรีศรีน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

Previous articleขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2565 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา TCAS รอบที่ 2 โควตา ปีการศึกษา 2566
Next articleขอแสดงความยินดีกับ นายภูริวัจน์ ไชยดิลกอนันต์ (ฟูจิ) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.1 ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่นอายุ 15-17 ปี น้ำหนักไม่เกิน 48 กก.