ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อระดมทรัพยากรส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสตรีศรีน่าน

ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อระดมทรัพยากรส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสตรีศรีน่าน ณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมืองน่าน จ.น่าน วันพฤหัสบดี ที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 15.00 น.

Previous articleจดหมายข่าว ฉบับที่ 52 วันศุกร์ ที่ 23 มิถุนายน 2566
Next articleจดหมายข่าว ฉบับที่ 53 วันศุกร์ ที่ 23 มิถุนายน 2566