โรงเรียนสตรีศรีน่าน งดการรับและให้ของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใด ในช่วงเทศกาลและในทุกโอกาส

เปลี่ยนจากของขวัญ เป็นคำอวยพร โรงเรียนสตรีศรีน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่านงดให้ งดรับของขวัญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในนโยบาย ป้องกันและต่อต้านทุจริต ขอเชิญชวนผู้บริหาร บุคลากรโรงเรียนสตรีศรีน่าน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน

“งดการรับและให้ของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใด ในช่วงเทศกาลและในทุกโอกาส”

Previous articleกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์นอกสถานที่ ณ จังหวัดเชียงใหม่
Next articleกิจกรรม Srinan Robot Camp 2023 ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2566 ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่