พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ อาคารศิษยาร่วมใจ (อาคาร ๖) โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน

Previous articleกิจกรรม “ศรีน่านเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2566
Next articleขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงกมณทรรศน์ พิพัฒน์เวช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ ระดับชาติ “วจนศิลป์นเรศวร” ครั้งที่ 1