ขอแสดงความบินดีกับตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสตรีศรีน่าน คว้าเหรียญรางวัลในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

โรงเรียนสตรีศรีน่าน ขอแสดงความบินดีกับตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสตรีศรีน่าน คว้าเหรียญรางวัลในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เป็นตัวแทนจังหวัดน่าน เข้าร่วมแข่งขันระดับชาติจำนวน 60 รายการ

Previous articleจดหมายข่าว ฉบับที่ 65 วันพุธ ที่ 13 กันยายน 2566
Next articleจดหมายข่าว ฉบับที่ 66 วันอังคาร ที่ 19 กันยายน 2566