ประชาสัมพันธ์ กำหนดการและการรับสมัคร การทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2566

กำหนดการและการรับสมัคร การทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2566
สมัครได้ที่ https://academictest.srinan.ac.th/
รายละเอียด ดังแนบ
Previous articleจดหมายข่าว ฉบับที่ 71 วันอังคาร ที่ 31 ตุลาคม 2566
Next articleจดหมายข่าว ฉบับที่ 73 วันพฤหัสบดี ที่ 2 พฤศจิกายน 2566