กิจกรรมสังเกตปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ ปรากฏการณ์ดาวพฤหัสบดีใกล้โลกที่สุดในรอบปี ชุมนุมดาราศาสตร์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน

วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ชุมนุมดาราศาสตร์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน โดยครูกันยารัตน์ คำสิทธิ ครูที่ปรึกษาชุมนุม ร่วมกับนักเรียนชุมนุมดาราศาสตร์ จัดกิจกรรมสังเกตปรากฏการณ์ดาวพฤหัสบดีใกล้โลกที่สุดในรอบปี มีนักเรียนโรงเรียนสตรีศรีน่านและผู้ที่สนใจเข้าร่วมสังเกตปรากฏการณ์เป็นจำนวนมาก

 

Previous articleโรงเรียนสตรีศรีน่าน จัดกิจกรรม Halloween 2023
Next articleจดหมายข่าว ฉบับที่ 74 วันจันทร์ ที่ 6 พฤศจิกายน 2566