ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล ในโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาตร์ (TEDET) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี 2566

Tโรงเรียนสตรีศรีน่าน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล ในโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาตร์ (TEDET) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี ๒๕๖๖
ตามที่มูลนิธิทีเด็ดเพื่อการศึกษาร่วมกับโรงเรียนสตรีศรีน่าน จัดให้มีการสอบประเมินวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ดังนี้
Previous articleจดหมายข่าว ฉบับที่ 88 วันจันทร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2566
Next articleกิจกรรมพิธีถวายราชสดุดี ในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2566