ขอแสดงความยินดีกับ นายภูริวัจน์ ไชยดิลกอนันต์ (ฟูจิ) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.1 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กีฬาเทควันโด รุ่นอายุ 15-17 ปี น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. เป็นนักกีฬาตัวแทนภาค 5 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 “ราชบุรีเกมส์”

โรงเรียนสตรีศรีน่าน ขอแสดงความยินดีกับ นายภูริวัจน์ ไชยดิลกอนันต์ (ฟูจิ) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.1 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กีฬาเทควันโด รุ่นอายุ 15-17 ปี น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. เป็นนักกีฬาตัวแทนภาค 5 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 “ราชบุรีเกมส์” ระหว่างวันที่ 21 – 31 มีนาคม 2567 ณ จังหวัดราชบุรี

Previous articleกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
Next articleจดหมายข่าว ฉบับที่ 92 วันจันทร์ ที่ 4 ธันวาคม 2566