ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันรายการ LRU Vedic Math ครั้งที่ 4 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย

โรงเรียนสตรีศรีน่าน ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันรายการ LRU Vedic Math ครั้งที่ 4 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย
Previous articleจดหมายข่าว ฉบับที่ 90 วันอังคาร ที่ 28 พฤศจิกายน 2566
Next articleจดหมายข่าว ฉบับที่ 91 วันศุกร์ ที่ 1 ธันวาคม 2566