ขอแสดงความยินดีกับคณะครูโรงเรียนสตรีศรีน่าน ได้รับรางวัล “ครูดี ศรีสพม.น่าน” ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567

โรงเรียนสตรีศรีน่าน ขอแสดงความยินดีกับคณะครูโรงเรียนสตรีศรีน่าน ได้รับรางวัล “ครูดี ศรีสพม.น่าน” ระดับสหวิทยาเขต ประเภทครูผู้สอน ประจำปีงบประมาณ 2567

Previous articleจดหมายข่าว ฉบับที่ 120 วันพุธ ที่ 10 มกราคม 2567
Next articleกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567