ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณัฐริกา สิทธิดำรงค์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดเรียงความ “ร้อยถ้อยคำ ร้อยความทรงจำ จากดวงใจ”

โรงเรียนสตรีศรีน่าน ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณัฐริกา สิทธิดำรงค์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดเรียงความ “ร้อยถ้อยคำ ร้อยความทรงจำ จากดวงใจ” เจ็ดทศวรรษ ธ ครองธรรม ธ ครองไทย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา วันที่ 13 มกราคม 2567 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน

Previous articleจดหมายข่าว ฉบับที่ 121 วันศุกร์ ที่ 12 มกราคม 2567
Next articleจดหมายข่าว ฉบับที่ 122 วันจันทร์ ที่ 15 มกราคม 2567