ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล เหรียญทองระดับชาติ การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ในโครงการ Thailand New Gen Inventors Award 2024 (I – New Gen Award 2024) เนื่องในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2567

โรงเรียนสตรีศรีน่าน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล เหรียญทองระดับชาติ การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ในโครงการ Thailand New Gen Inventors Award 2024 (I – New Gen Award 2024) เนื่องในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2567 ณ EVENT HALL 100 – 102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

Previous articleจดหมายข่าว ฉบับที่ 140
Next articleกิจกรรมเสริมทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษ ม.2.1-2.3