ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก รอบที่ 1 ผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 21 (21th International Junior Science Olympiad 2024)

โรงเรียนสตรีศรีน่าน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก รอบที่ 1 ผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 21 (21th International Junior Science Olympiad 2024)

Previous articleจดหมายข่าว ฉบับที่ 148
Next articleจดหมายข่าว ฉบับที่ 149