ขอแสดงความยินดีกับ นายณัฏฐ์ชวกร มหาวงศนันท์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.1 ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วม โครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาและวัฒนธรรม ระหว่าง สพฐ. และองค์กรการศึกษาและฝึกอบรมจากเมืองโลด์โคสต์ เครือรัฐออสเตรเลีย ประจำปี 2567

โรงเรียนสตรีศรีน่าน ขอแสดงความยินดีกับ นายณัฏฐ์ชวกร มหาวงศนันท์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.1 ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วม โครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาและวัฒนธรรม ระหว่าง สพฐ. และองค์กรการศึกษาและฝึกอบรมจากเมืองโลด์โคสต์ เครือรัฐออสเตรเลีย ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 21 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2567 ณ รัฐควีนส์แลนด์ เครือรัฐออสเตรเลีย

Previous articleประกาศ เรื่อง ปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 และ เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 และแจ้งกำหนดการสำหรับนักเรียนชั้น ม.1-5 ปีการศึกษา 2566
Next articleกิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรม ครั้งที่ 5