ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา และ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

ตามประกาศโรงเรียนสตรีศรีน่าน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวลงวันที่ 22 มีนาคม 2567 บัดนี้การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ-จนท.โสต-Lab-Boy-ปี-2567

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

Previous articleประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ ครูผู้สอน
Next articleจดหมายข่าว ฉบับที่ 180