ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุธารส ไชยศิลป์ ตำแหน่งครู กลุ่มสาระการงานเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะเป็น ครูชำนาญการ (คศ.2)

โรงเรียนสตรีศรีน่าน ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุธารส ไชยศิลป์ ตำแหน่งครู กลุ่มสาระการงานเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะเป็น ครูชำนาญการ (คศ.2)

Previous articleจดหมายข่าว ฉบับที่ 182
Next articleจดหมายข่าว ฉบับที่ 183