ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ผ่านระบบ TCAS รอบที่ 2 (โควตา) ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567

โรงเรียนสตรีศรีน่าน ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ผ่านระบบ TCAS รอบที่ 2 (โควตา) ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 ดังนี้

Previous articleจดหมายข่าว ฉบับที่ 183
Next articleขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงชฎาณิศ ทองดี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภทต่อสู้ 11-12 ปี การแข่งขัน Master Nu Taekwondo Shampionship 2024