ขอเชิญชวน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 เข้าทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ประจำปีการศึกษา 2565

ขอเชิญชวน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 เข้าทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ประจำปีการศึกษา 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม https://drive.google.com/drive/folders/18y4rp4LlT-LfTfdgT8Ab4so2bjpX6Nhu?usp=sharing

Previous articleโรงเรียนสตรีศรีน่านขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในงานนวัตกรรมสะเต็มศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งชาติ ครั้งที่ 2
Next articleการอบรมโครงการศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ศูนย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่