ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในงานแข่งขันคิดเลขเร็ว (เกม24 แบบออนไลน์) ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

นักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขัน เกม24 ระดับ ม.ต้น-ม.ปลาย ในงานแข่งขันคิดเลขเร็ว (เกม 24 แบบออนไลน์) ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ดังนี้

Previous articleคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนสตรีศรีน่าน ร่วมต้อนรับ นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีน่าน
Next articleโรงเรียนสตรีศรีน่าน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขัน คิดเลขเร็วเกม 180IQ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รอบชิงชนะเลิศในงานแข่งขันคิดเลขเร็ว ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่