โรงเรียนสตรีศรีน่าน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขัน คิดเลขเร็วเกม 180IQ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รอบชิงชนะเลิศในงานแข่งขันคิดเลขเร็ว ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

โรงเรียนสตรีศรีน่าน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขัน คิดเลขเร็วเกม180IQ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รอบชิงชนะเลิศในงานแข่งขันคิดเลขเร็ว (เกม 180IQ) ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 24 สิงหาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

Previous articleขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในงานแข่งขันคิดเลขเร็ว (เกม24 แบบออนไลน์) ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Next articleขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับทุนเข้าค่ายหัวแหลม HUALAEM OCTOBER CAMPS 2022 เชียงของ จังหวัดเชียงราย