กิจกรรมทำบุญตักบาตร วันเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565

วันพฤหัสบดี ที่ 3 พฤศจิกายน 2565 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีน่านพร้อมด้วยฝ่ายบริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนสตรีศรีน่านร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร วันเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ อาคารศิษยาร่วมใจ โรงเรียนสตรีศรีน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

รูปภาพเพิ่มเติม https://drive.google.com/drive/folders/1IN_gbcuJjheQy4QPAumAVPubdYDhsdcv?usp=share_link

Previous articleขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี 2565 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
Next articleกิจกรรมทำบุญเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565