ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี 2565 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียนสตรีศรีน่านขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี 2565 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

Previous articleขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับทุนเข้าค่ายหัวแหลม HUALAEM OCTOBER CAMPS 2022 เชียงของ จังหวัดเชียงราย
Next articleกิจกรรมทำบุญตักบาตร วันเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565