ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมห้องเรียนพิเศษวิชาการและห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน

เรื่อง  รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมห้องเรียนพิเศษวิชาการและห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2566

ตามที่  โรงเรียนสตรีศรีน่าน ได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  ห้องเรียนพิเศษวิชาการ และห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2566  ในวันที่ 14 – 18 กุมภาพันธ์ 2566 เรียบร้อยแล้วนั้น

โรงเรียนสตรีศรีน่าน จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  ห้องเรียนพิเศษวิชาการ และห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2566  โดยมีนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 213 คน จำนวน  ห้องสอบ 8 ห้อง และนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  จำนวน 192 คน จำนวนห้องสอบ 7 ห้อง รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบห้องเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบห้องเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566

 

Previous articleประชาสัมพันธ์ โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับสำนักงานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ รัฐควีนส์แลนด์ เครือรัฐออสเตรเลีย ประจำปี 2566
Next articleประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการประมูลการจำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่มในโรงเรียนสตรีศรีน่าน ประจำปีการศึกษา 2566