ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการประมูลการจำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่มในโรงเรียนสตรีศรีน่าน ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศโรงเรียนสดรีศรีน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประมูลการจำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่มในโรงเรียนสตรีศรีน่าน ประจำปีการศึกษา 2566

ตามประกาศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน เรื่อง การประมูลการจำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่มในโรงเรียนสตรีศรีน่าน ประจำปีการศึกษา 2566 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 โดยดำเนินการพิจารณาและคัดเลือกผู้ชนะ

การจำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่มในโรงเรียนสตรีศรีน่าน ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการอาหาร 2 (ห้องคหกรรม) โรงเรียนสตรีศรีน่าน

ดังนั้น จึงขอประกาศผู้ชนะการประมูลการจำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่มในโรงเรียนสตรีศรีน่าน ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อดำเนินการจัดทำสัญญาฯ ในวันที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องพัสดุกลาง ชั้น 2 อาคารสุริยานุธรณ์ และส่วมประชุมในเวลา 13.00 น.ณ ห้องโสดทัศนศึกษา โรงเรียนสครีศรีน่าน

 

Previous articleประกาศ เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมห้องเรียนพิเศษวิชาการและห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2566
Next articleขอแสดงความยินดีกับนักเรียนนักเรียนได้รับรางวัลการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน